ØyVAR AS er den fremste næringsmiddel- og miljøbedrifta i nye Øygarden kommune. Vi sørgjer for å levere drikkevatn av svært god kvalitet, og vi tek hand om avløpsvatnet og reinsar dette. Vi sørgjer for tømming av private slamavskiljarar og samlar inn og legg til rette for gjenbruk av avfall.

Opningstider

Straume gjenbruksstasjon

Lonavegen 20

  • Måndag og Torsdag: 10-19
  • Tysdag - Onsdag - Fredag: 10-15
  • Laurdag: 10-16

Midtstegen gjenbruksstasjon

Midstegen 50

  • Måndag og Onsdag: 10-19
  • Torsdag: 10-17
  • Tysdag og Fredag: Stengt
  • Laurdagar: 10-16

Miljøstasjon Tjeldstø

Jensvardvegen 2

  • Onsdag: 10-18