ØyVAR AS er den fremste næringsmiddel- og miljøbedrifta i nye Øygarden kommune. 30 tilsette sørgjer for å levere drikkevatn av svært god kvalitet, og dei tek hand om avløpsvatnet og reinsar dette. Dei sørgjer dessutan for tømming av private slamavskiljarar og samlar inn og legg til rette for gjenbruk av avfall.

Åpningstidar

Straume Gjenbruksstasjon

  • Måndag og Torsdag: 10-19
  • Tysdag - Onsdag - Fredag: 10-15
  • Laurdag: 10-16

Midtstegen Gjenbruksstasjon

  • Måndag: 10-19
  • Onsdag og Torsdag: 10-17
  • Tysdag og Fredag: Stengt
  • Laurdagar: 10-16

Miljøstasjon Tjeldstø

  • Onsdag: 10-18