Avløp

Kontakt oss på telefon 917 29 717 dersom du har meldinger om feil og mangler i avløpssystemet.

Undersider:

ØyVAR har alltid tilsette på vakt som skal kunne ta i mot meldingar om feil og manglar i vassforsyninga eller i avløpssystemet. Vi får ofte spørsmål om slam og tømming av septiktank.

På denne siden finner mange svar på spørsmål rundt dette.