Sidemeny:

ØyVAR har alltid tilsette på vakt som skal kunne ta i mot meldingar om feil og manglar i vassforsyninga eller i avløpssystemet. Vi får ofte spørsmål om slam og tømming av septiktank. I sidemenyen finn du informasjon som kan gje deg svar på spørsmåla.