Sidemeny:

Kor tid kjem septikbilen?

Det blir alltid sendt ut varsel om septik-tømming i god tid på førehand. Treng du ekstratømming? Det er ei tømming av septiktanken din utanom ordinær rutetømming. Slamavskiljarar for einebustader skal etter lova tømmast kvart andre år. Ved fritidsbustader skal dei tømmast kvart fjerde år.

Finn din septiktank på www.mintank.no

Slamavskiljar

Ein slamavskiljar fungerer på den måten at alt slammet går i 1. kammer i septiktanken. Vidare blir det separert over i 2. og 3. kammer, der utløpet til tanken er. Slamavskiljarar er mest brukte til vanlege einebustader.

Ved tømming av slamavskiljarar blir heile tanken tømd før det reinsa vatnet blir returnert til tanken. Slamavskiljarar for einebustader skal etter lova tømmast kvart andre år. Ved fritidsbustader skal dei tømmast kvart fjerde år.

Ofte stilte spørsmål

  • Kloakklukt i huset
  • Kva skal ikkje kastast i toalettet?
  • Tanken min er tømd, men likevel ser han full ut?
  • Kva må eg gjere før septikbilen kjem?
  • Kva er ekstratømming?
  • Kva skjer viss septiktanken ikkje er klargjort?