Sidemeny:

Faktura frå ØyVAR

Kort fortalt

  • Du mottar faktura frå ØyVAR anna kvar månad. Faktura har to vekers forfall.
  • Her finn du oversikt over gjeldande gebyrregulativ.
  • Vi sender faktura til deg som eig ein eigedom i Øygarden.
  • Har du vassmålar i bustaden din som målar forbruket ditt av vatn, vil du få beskjed frå oss når du skal lese den av.
  • Har du fått kreditnota (pengar til gode) som følgje av vassmålaroppgjeret i januar, vil beløpet bli satt tilbake på din konto automatisk.

Lurer du på noko?