Gebyrer

Vi sender ut faktura for vass-, avløps- og renovasjonstenester fire gonger i året.

Undersider:

Faktura frå ØyVAR

Gebyra for vatn, avløp- og renovasjon blir vedtekne kvart år av kommunestyret. Gjeldande gebyrregulativ kan lastas ned som PDF under “forskrifter og gebyrregulativ”.

Terminer

Faktura for vass-, avløps- og renovasjonstenester blir sendt ut i 4 terminer. Informasjon om terminer.

Lurer du på noko?

Dersom du har spørsmål til fakturaen din, kan du sjå under ofte stilte spørsmål i menyen på denne siden eller kontakte Øyvar AS på tlf: 56 31 59 30 eller e-post: postboks@oyvar.no