Gebyrer

Vi sender ut faktura for vass-, avløps- og renovasjonstenester fire gonger i året.

Undersider:

Faktura frå ØyVAR

Gebyra for vatn, avløp- og renovasjon blir vedtekne kvart år av kommunestyret.

Gjeldande gebyrregulativ kan lastas ned som PDF på denne sida under “forskrifter og gebyrregulativ”.

Termin 1
01.01-31.03. Blir sendt ut i byrjinga av februar med forfall 28.02

Termin 2
01.04-30.06. Blir sendt ut i byrjinga av mai med forfall 31.05

Termin 3
01.07-30.09. Blir sendt ut i byrjinga av august med forfall 31.08

Termin 4
01.10-31.12. Blir sendt ut i byrjinga av november med forfall 30.11

Lurer du på noko

Dersom du har spørsmål til fakturaen din, kan du sjå under ofte stilte spørsmål i menyen på denne siden eller kontakte FjellVAR AS på tlf: 56 31 59 30 eller mail postboks@fjellvar.as