Gebyrer

Vi sender ut faktura for vass-, avløps- og renovasjonstenester fire gonger i året.

Undersider:

Faktura frå ØyVAR

Gebyra for vatn, avløp- og renovasjon blir vedtekne kvart år av kommunestyret.

Gjeldande gebyrregulativ kan lastas ned som PDF på denne sida under “forskrifter og gebyrregulativ”.

Termin 1
01.01-31.03. Blir sendt ut i byrjinga av februar med forfall 28.02

Varsel om forseinka faktura for 1. termin:

Kommunesammenslåinga fører til endring i alle kundeavtaler som FjellVAR, Sund og BIR har mot dagens kundar. Dette har medført til forseinkingar når det gjeld fakturering i 1. termin 2020. Faktura blei sendt ut i slutten av mars med forfall 16.04.

Termin 2
01.04-30.06. Blir sendt ut i byrjinga av mai med forfall 22.05

Termin 3
01.07-30.09. Blir sendt ut i byrjinga av august med forfall 22.08

Termin 4
01.10-31.12. Blir sendt ut i byrjinga av november med forfall 22.11

Lurer du på noko?

Dersom du har spørsmål til fakturaen din, kan du sjå under ofte stilte spørsmål i menyen på denne siden eller kontakte Øyvar AS på tlf: 56 31 59 30 eller e-post: postboks@oyvar.no