Undersider:

På denne sida legg vi inn svar på mest vanlege spørmåla vi får.

Faktura

Areal

  • Korleis blir areal for min bustad berekna?
  • Arealet på fakturaen stemmer ikkje overeins med det verkelege arealet
  • Eg har kjøpt blokkleilegheit. Kvifor er arealet oppgitt på faktura ikkje det same eg fekk oppgitt under kjøp av leilegheita?

Vatn & avløp

  • Kvifor har eg motteke ein faktura for tilknytingsgebyr?
  • Korleis blir gebyra for vatn og avløp berekna?
  • Kva er a-konto og korleis blir a-konto innbetalinga utrekna?
  • Viss vi riv huset/bygninga, vil gebyrplikta då automatisk falle bort?