Sidemeny:

Faktura

 • Kva gjer eg med kreditnota?
 • Korleis kan eg motta og betale fakturaen?
 • Korleis inngår eg avtale om eFaktura?
 • Korleis inngår eg AvtaleGiro?
 • Kombinasjon eFaktura/Avtalegiro
 • eFaktura - motta eFaktura på vegne av andre
 • Kan eg endre beløp og forfallsdato på ein eFaktura?
 • Kvifor får eg rekningar på papir? Eg har samtykka til eFaktura
 • Det er feil namn eller adresse på fakturaen, kva gjer eg?
 • Eg sit i uskifta bu og ønskjer at faktura blir stila til meg. Kva gjer eg?
 • Er det mogleg å få betalingsutsetjing?
 • Eg har faktura som har forfalle og eg har fått purring?
 • Eg har solgt ein eigedom, kva skal eg gjera?
 • Eg har seld ein eigedom midt i fakturaperioden, kva gjer eg med fakturaen?
 • Er det mogleg å betale dei kommunale gebyra kvar månad i staden for 6 gonger i året?

Areal

 • Korleis blir areal for min bustad berekna?
 • Arealet på fakturaen stemmer ikkje overeins med det verkelege arealet
 • Eg har kjøpt blokkleilegheit. Kvifor er arealet oppgitt på faktura ikkje det same eg fekk oppgitt under kjøp av leilegheita?

Vatn og avløp

 • Kvifor har eg motteke ein faktura for tilknytingsgebyr?
 • Korleis blir gebyra for vatn og avløp berekna?
 • Kva er a-konto og korleis blir a-konto innbetalinga utrekna?
 • Viss vi riv huset/bygninga, vil gebyrplikta då automatisk falle bort?