Undersider:

Se gjennom de ulike seksjoner for mer utfyllende informasjon

 • Korleis inngår eg AvtaleGiro?
 • Korleis inngår eg eFaktura?
 • Kan eg endre beløp og forfallsdato på ei eFaktura?
 • Er det mogleg å få betalingsutsetjing?
 • Eg har faktura som har forfalle og eg har fått purring?
 • Er det mogleg å betale dei kommunale gebyra kvar månad i staden for 4 gonger i året?
 • Eg har solgt ein eigendom, kva skal eg gjera?
 • Kvifor står det 81kvm på fakturaen?
 • Korleis blir areal for min bustad berekna?
 • Arealet på fakturaen stemmer ikkje overeins med det verklege arealet
 • Eg har kjøpt blokkleilegheit. Kvifor er arealet oppgitt på faktura ikkje det same eg fekk oppgitt under kjøp av leilegheita?
 • Det er feil namn eller adresse på fakturaen, kva gjer eg?
 • Kvifor har eg motteke ein faktura for tilknytingsgebyr?
 • Korleis blir gebyra for vatn og avløp berekna?
 • Kva er a-konto og korleis blir a-konto innbetalinga utrekna?
 • Viss vi riv huset/bygninga, vil gebyrplikta då automatisk falle bort?