Sidemeny:

Kva betyr gebyrlinjene?

På fakturaen er det éin post for kvart gebyr du betalar.

Abonnementsgebyr er den faste delen du betalar uavhengig av kor mykje vatn du brukar. Fastleddet er todelt og består av ein fast del (Vatn - Abonnement fast) og ein arealbasert del (Vatn - Abonnement variabel).

  • Vatn – Abonnement fast
  • Vatn – Abonnement variabel
  • Vatn – Forbruk, areal
  • Avløp – Abonnement fast
  • Avløp – Abonnement variabel
  • Avløp – Forbruk, areal
  • Reno – Vanleg hushald
  • Reno – Vanleg hushald med heimekompost
  • Slam – Årsgebyr bustad
  • Slam – Årsgebyr kontroll