Undersider:
  • Kundenummer. Dette er ditt unike nummer som høyrer til ditt abonnement. Ha alltid kundenummeret klart når du kontaktar oss.

  • Fakturanummer. Unikt nummer som høyrer til den fakturaen du har fått.

  • KID-nummer. KID-nummeret må alltid nyttast ved innbetalingar og ved etablering av AvtaleGiro.

  • eFaktura-referanse. eFaktura-referansen må alltid nyttast når du skal opprette eFaktura.

  • Termin. Viser kva abonnementsperiode du betaler for.

  • Beløp. Viser kva du skal betale per produktline. Du finn totalbeløpet du skal betale, lengst nede på fakturaen.

  • Gards- og bruksnr. Nummeret til eigedomen frå eigedomsregisteret til kommunen.

Kva gjer eg med kreditnota?

Kreditnota kan trekkjast i frå ei faktura når den blir betalt. Viss ein ynskjer utbetaling av kreditnota, send då ein mail til postboks@fjellvar.as med kundenr og til gode beløp. Men alle forfalte fakturaer må i forkant vere betalt. Normal saksbehandlingstid er 5-10 dager.