Sidemeny:

Kva betyr felta?

 • Kundenummer betaler. Dette er kundenummeret til rekningsmottakar. Dette er ditt unike nummer. Ha alltid kundenummeret klart når du kontaktar oss.
 • Kundenummer eigar. Dette er kundenummeret til tinglyst eigar. Dette er ditt unike nummer som høyrer til ditt abonnement. Ha alltid kundenummeret klart når du kontaktar oss.
 • Fakturanummer. Unikt nummer som høyrer til den fakturaen du har fått.
 • KID-nummer. KID-nummeret må alltid nyttast ved innbetalingar.
 • eFaktura referanse. Ditt kundenummer er eFaktura referansen.
 • Frå dato – Til dato. Viser kva abonnementsperiode du betaler for.
 • Årsbeløp. Viser kva du skal betale per produktlinje pr år.
 • Terminbeløp. Viser kva du skal betale per produktlinje denne terminen
 • Fakturasum. Viser totalbeløpet du skal betale.
 • Gnr/Bnr. Dette er ei forkorting av gardsnummer og bruksnummer. Dette er nummeret til eigedommen i det offentlege eigedomsregisteret.

Kva gjer eg med kreditnota?

Kreditnota er pengar til gode. Det kan vere aktuelt ved vassmålaroppgjer eller som følgje av endringar i fakturagrunnlaget. Beløpet blir satt tilbake på din konto automatisk. Ta kontakt med faktura@øyvar.no viss du ønskjer pengane inn på ein anna konto enn den som blir nytta ved innbetaling.

Kva betyr gebyrlinjene?

På fakturaen er det éin post for kvart gebyr du betalar.

Abonnementsgebyr er den faste delen du betalar uavhengig av kor mykje vatn du brukar. Fastleddet er todelt og består av ein fast del (Vatn - Abonnement fast) og ein arealbasert del (Vatn - Abonnement variabel).

 • Vatn – Abonnement fast
 • Vatn – Abonnement variabel
 • Vatn – Forbruk, areal
 • Avløp – Abonnement fast
 • Avløp – Abonnement variabel
 • Avløp – Forbruk, areal
 • Reno – Vanleg hushald
 • Reno – Vanleg hushald med heimekompost
 • Slam – Årsgebyr bustad
 • Slam – Årsgebyr kontroll