m2

Har bustaden fleire bueiningar? (f.eks utleige)

m2
m3

Er bustaden tilknytta det offentlege avløpsnettet eller er bustaden tilknytta slamavskiljar (septiktank)?

Avløpsmetoder

Plast- og papiravfall har ingen gebyr. Men det er ulike variantar for rest- og matavfall.

Renovasjonsmetoder

Årleg gebyr

Årsgebyr
kr. 0,-
Vatn
kr. 0,-
Avløp
kr. 0,-
Renovasjon
kr. 0,-