Sidemeny:

Faktura frå ØyVAR

Gjeldande terminar frå 2023:

Termin 1

01.01-28.02. Blir sendt ut i midten av januar med forfall 31.01

Termin 2

01.03-30.04. Blir sendt ut i midten av mars med forfall 31.03

Termin 3

01.05-30.06. Blir sendt ut i midten av mai med forfall 31.05

Termin 4

01.07-31.08. Blir sendt ut i midten av juli med forfall 31.07

Termin 5

01.09-31.10. Blir sendt ut i midten av september med forfall 30.09

Termin 6

01.11-31.12. Blir sendt ut i midten av november med forfall 30.11

Vassmålaroppgjer

Faktura for vassmålaroppgjer blir sendt ut i starten av januar det etterfølgjande år med forfall 31.01.