Undersider:

Faktura frå ØyVAR

Gebyra for vatn, avløp- og renovasjon blir vedtekne kvart år av kommunestyret.

Termin 1

01.01-31.03. Blir sendt ut i byrjinga av februar med forfall 28.02

Varsel om forseinka faktura for 1. termin:

Kommunesammenslåinga fører til endring i alle kundeavtaler som FjellVAR, Sund og BIR har mot dagens kundar. Dette har medført til forseinkingar når det gjeld fakturering i 1. termin 2020. Faktura blei sendt ut i slutten av mars med forfall 16.04.

Termin 2

01.04-30.06. Blir sendt ut i byrjinga av mai med forfall 22.05

Termin 3

01.07-30.09. Blir sendt ut i byrjinga av august med forfall 22.08

Termin 4

01.10-31.12. Blir sendt ut i byrjinga av november med forfall 22.11