03.01.2022

Gratis levering av julepapir og juletre ut januar 2022 på gjenbruksstasjonane på straume og i midtstegen.

Gratis levering av julepapir og juletre ut januar 2022 på gjenbruksstasjonane på Straume og i …

16.12.2021

Legg returplastsekken innunder lokket på papirspannet

Returplastsekken er ofte knytt godt i papirspannet. Hugs at renovatørane våre skal få opp knuten …

Video
26.10.2021

Tid for avlesing av vassmålar

Det er derfor viktig at du les av, og leverer vassmålarstanden til oss innan 13. desember

27.08.2021

Vannbrudd på bildøygarden

Dette er ei melding til våre vassbonnenter på Bildøygarden. Grunna brudd er vassforsyninga til …

25.08.2021

Klorering av vatn frå bildevatnet vassverk

Vi klorerer nå vatn ut frå Bildevatnet vassverk. Dette vil pågå i to til tre dager.

10.06.2021

Til våre vassabonnentar som har hatt vatningsforbod.

Til våre vassabonnentar som har hatt vatningsforbod.

Fleire nyheiter