Nyheiter

Mye hender i nye Øygarden kommune. Her er siste nytt fra ØyVAR.

15.01.2020

Nye gebyrregulativ for 2020

Det er komen nye gebyrregulativ for vann, avløp, renovasjon og slamavskiljar.

20.12.2018

Klar med ny renovasjonsordning på Hernar

Vi har no satt ut behaldarar for restavfall til dei fastbuande på Hernar.

19.10.2018

Innhenting av farleg avfall

FjellVAR legg til rette for at innbyggjarane enklare skal få levert frå seg farleg avfall og små …

Eldre nyheiter