🕵️‍♀️ Møt Kristine Olsen Strandheim; HMS-eksperten og avløpsmeisteren hos ØyVAR! 🕵️‍♀️

Kristine Olsen Strandheim brenn for å løyse HMS- og avløpsmysterium i Øygarden. Ho er utdanna sivilingeniør i kjemi frå NTNU, med spesialisering i organisk kjemi. Med massevis av laboratorieerfaring, sørgjer ho for at kjemien stemmer i ØyVAR. Kristine har ansvar for å samle inn prøver frå dei ulike anlegga, sjå på resultata og rapportere vidare som ein ekte detektiv. 

Kvifor er prøvetaking viktig? Prøvetaking er det som held avløpssystemet i harmoni. ØyVAR brukar digitale verktøy, men sjekkar også fysisk. Hvis det blir oppdaga avvik, er Kristine og teamet på saken.  

  • Prøvetakinga er viktig for å verifisere at reinseprosessen fungerar, og at dei flotte nye anlegga gjer det dei skal. Det er ein viktig del av drifta. Hvis dei ser avvik må vi spørje: Kvifor er det noko som er gale? Er det prosessen eller prøvetakinga? seier Kristine. 
Med avsløpsdetektiven sine analytiske evner og solid prøvetaking, er ho med på å oppretthalde kvalitet og tryggleik i ØyVARs avløpssystem.

Avløp - den skjulte verda! Det skjer viktige ting under bakken. Eit godt avløpssystem sørgjer for at avløpsvatnet blir raskt og effektivt transportert frå husholdningar, bedrifter og offentlege bygg  til reinseanlegga. 

  • Avløp er noko ein sjeldan tenker på i ein travel kvardag. Dei fleste tek det for gitt at alt fungerer som det skal. Ein trykkjer på knappen på toalettet, og voilà, vekke er det. Eit godt avløpssystem er alfa omega for helsa og miljøet, seier Kristine. 

Eit avløpssystem består av transport, slamavskilling, reinsing og behandling, desinfeksjon og utslepp eller gjenbruk. 

  • Om avløpssystemet skulle svikte, kan du ende opp med avløp i kjellaren eller på uventa stader, forteller Kristine. 

Folk kastar absurde ting i toalettet 

Kristine og teamet har funne alt frå truser og bind som kjempar mot kloakken, tampongterroristar som sprer kaos, våtserviettar som lagar ein skittengrønn kamp, plastleiker som driv sjørøveri og spor av gensertjuvar som har begått kleskriminalitet. 

  • Det er berre bæsj, tiss og dopapir som skal i do! Andre ting skaper problem både for dei tekniske anlegga og for oss. Det fører til tette røyr som igjen fører til avløp i naturen. Det er  konsekvensen når folk kastar ting i do, forklarar Kristine. 

Kva er det merkelegaste dei har funnet i anlegga?

  • Det er faktisk ofte vi finn mobiltelefonar i reinseanlegga. Ein skulle kanskje tru det var dei som ødela mest i anlegga, men det er faktisk våtserviettar. Dei surrar seg saman i enorme, harde klumpar som tetter og skaper mykje trøbbel for oss.

Og kva skjer da, spør du? Jo, ting kan vikle seg rundt pumper og anna utstyr på reinseanlegga. 

  • Det fører til at vi må fiske opp utstyret og vaske det hyppigare. Kostnadene er det innbyggjarar og bedrifter som må ta seg av, fortsett Kristine. 

Dei som kastar ting i toalettet bidrar dermed til ein solid ekstrarekning for både seg sjølv og resten av innbyggjarane i Øygarden. 

Livet som HMS-ekspert og avløpsmeisterKristine forteller at ho trivst godt hos ØyVAR. Dette er ikkje berre ein jobb for Kristine - det er ein spennande reise full av interessante problemstillingar. Uansett om det er store eller små mysterium, er ho klar for å løyse dei.  

  • Eg har ein svært variert kvardag, både på kontoret og på avløpsanlegga. Eg har dagar ute i felt. Eg støyter stadig på mykje rart og eg har veldig gode kollegaer, seier Kristine med eit smil. 

ØyVAR-detektiven ser ei lys framtid hos ØyVAR. Kristine trur på utvikling og forbetring av avløpssystemet for å møte framtidige utfordringar. Med hennar innsikt og engasjement skal ØyVAR vere godt rusta til å takle dei komande oppgåvene. 

  • Vi jobbar kontinuerleg med å bli betre. Vi utfører endringar og tenker nytt for å spare energi, redusere vedlikehald og kutte kostnader, avsluttar Kristine. 

Lagt inn: 04.07.2023