Info om strandryddedagen

6. mai er den nasjonale strandryddedagen. Dette er en årlig aksjonsdag, lansert av Hold Norge rent, men som gjennomføres lokalt.

Det har vært et stort fokus på marin forsøpling denne vinteren, både i vår region og nasjonalt. Vi håper engasjementet varer og gir synlig utslag på Strandryddedagen.

I fjor registrerte Fjell VAR ca. 30 aksjoner – og selv om mange har deltatt i diverse ryddeaksjoner allerede, er det selvfølgelig et mål at det blir registrert enda flere aksjoner i år enn i fjor.

· Deltakelse på Strandryddedagen er basert på frivillig innsats, ofte igangsatt av velforeninge, grendalag eller andre lag og organisasjoner.

· Fra tidligere år vet vi at noen grendelag har faste viker de rydder. Det er uansett lurt å ta en titt på ryddeportelen på www.holdnorgerent.no for å se strender som er registrert med ryddebehov, registrere egen ryddeaksjon og registrere mengde som er blitt ryddet. På ryddeportalen finner man også en nyttig ryddeveileder.

· For å mobilisere nærmiljøet kan det være en god idé informere om tid og sted for ryddeaksjon på facebook-siden Frå vik til vik.

· Selve strandryddinga trenger ikke finne sted akkurat på lørdagen, men gjerne også uka før.

· De som vil gjennomføre rydding av en strand kan hente gratis søppelsekker og hansker hos FjellVAR (Lonavegen 20).

· Avfallet som samles inn på strandryddedagen samles i søppelsekker og leveres gratis på Fjell VAR sin gjenbruksstasjon på Straume (Lonavegen 20).

· Om noen planlegger større aksjoner kan Norsk gjenvinning bidra med større containere, men dette krever at en person følger med containeren den tiden den står ute. Kontakt FjellVAR eller Norsk gjenvinning om dette er aktuelt.

· Dersom det er utfordrende å få levert innsamla avfall på gjenbruksstasjonen er det noen alternativer:

. Man kan gjøre avtale med Fjell VAR på forhånd om sted for henting av avfall

· Man kan levere i containere som Norsk Gjenvinning setter ut i en begrenset periode på 3-4 steder i kommunen (trolig Bjorøyhamn, Møvik kai og Vindenes kai). Ta kontakt med FjellVAR eller Norsk gjenvinning om dette er aktuelt.

. Man kan avtale henting av avfall med båt ved behov. Dette må gjøres på forhånd ved å sende en e-post til Bergen og omland friluftsråd (BOF) på e-post marintavfall@bof.no

Det er mange aktører som har gjort og gjør en stor innsats med strandrydding, mange enkeltpersoner, organisasjoner og næringslivsaktører burde vært nevnt. Både oppdrettsnæringa og privatpersoner har tilbudt seg å hente avfall med båt.

Ta gjerne kontakt med FjellVAR, Norsk Gjenvinning (Morten Strand) eller Bergen og omland friluftsråd (Gudrun Kristin Fatland) om det er spørsmål om å hente avfall.


Lagt inn: 01.05.2017