Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

ØyVAR samarbeider med BOF og andre renovasjonsselskaper i kampen mot marin forsøpling med støtte fra Miljødirektoratet.

Vi oppfordrer lag og organisasjoner til å delta i det viktige arbeidet. Dersom stranden dere velger å rydde ligger et stykke unna, kan vi i tillegg til dugnadspenger også dekke transportutgifter ved behov.

Send søknad om støtte

Send oss en kortfattet søknad med en plan for ryddearbeidet. Der sier dere litt om hvilken strand/område dere vil rydde, hvor ofte og hvor avfallet leveres/settes.

Send søknaden til postboks@oyvar.no innen 1. oktober. Hvert lag kan få støtte opp til 15.000. Vi ønsker helst at dere gjennomfører mer enn èn ryddeaksjon og støtten vil bli utbetalt etter siste dugnad. Husk å registrere dugnaden i den nasjonale strandryddeportalen ryddenorge.no når søknaden er godkjent.

Elver og vassdrag er også en del av strandryddeprosjektet.


Lagt inn: 23.09.2020