Vi får stadig fleire telefonar om frosne rør. Førebels har dette stort sett vist seg å vere på private leidningar. Før du tar kontakt med oss, kan du gjerne sjekke med naboen dersom de har felles leidningar. Har de felles leidningar og naboen har vatn, er det stort sannsyn at frosten ligg lokalt på avstikket til dykkar hus. I slike tilfelle ber vi dykk ta direkte kontakt med firma som driver med tining. Det kan vere rørleggere eller rørinspeksjonsfirma.

Er du svært usikker på kor vatnet kjem frå, må du sjølvsagt ta kontakt med oss.


Lagt inn: 09.02.2021