I januar 2021 starter innsamling av matavfall sør i Øygarden kommune (gamle Sund kommune). ØyVAR sender ut varsel til innbyggerne i de aktuelle sonene etter hvert som det brune matspannet skal tas i bruk. Dette vil skje i sone etter sone. Matspann vil bli tømt på samme bil som restavfallet, i en såkalt to-kammerbil.

Matavfall skal kastes i spannet med brunt lokk i poser beregnet for matavfall. En rull med slike bioposer skal være levert ut sammen med matspannet. Når du trenger flere poser kan du knyte en biopose på matspannet ditt og renovatørene vil da legge en ny rull på spannet ditt. Vi har også bioposer på gjenbruksstasjonene, så ruller kan også hentes der.

I spannet skal det kastes matavfall. Ikke annet avfall. Siden matavfallet skal brukes til biogass er det svært viktig at det bare er biologisk nedbrytbart matavfall som kastes i matspannet. Matavfall som kan lukte mye eller på annen måte er problematisk på grunn av flytende konsistens eller anna, anbefaler vi å holde nedfryst fram til matspannet skal trilles fram. Du unngår da lukt og tilgrising av spannet. Dette gjelder bl.a. for rekeskall, sauser med mer.


Lagt inn: 22.12.2020