Vi har no satt ut behaldarar for restavfall til dei fastbuande på Hernar. Ei avtale med Gulenskyss som drifter rutebåtar opnar opp for denne renovasjonsordninga.

Behaldarane er låst, og står at med pumpehuset innanfor rutebåtkaia.

Alle fastbuande har fått tilsendt nøkkel.


Lagt inn: 20.12.2018