Vi klorerer nå vatn ut frå Bildevatnet vassverk. Dette vil pågå i to til tre dager. I perioden kan ein oppleve klorlukt og smak av vatnet. Vatnet kan brukast som normalt.


Lagt inn: 25.08.2021