Last ned/Åpne PDF

Øygarden kommune har fått løyve frå NVE til mellombels senke vasstanden i Steinsvatnet ned til kote 23.75 i perioden frem til 25 Oktober 2018.


Lagt inn: 07.08.2018