Vannbransjeprisen deles ut på Vanndagene på Vestlandet en gang i året. Prisen blir tildelt et VA-tiltak innafor vestlandsregionen som er satt i drift innen Vanndagene på Vestlandet avholdes.

Både utbyggingstiltak og fornyings-/rehabiliterings-/oppgraderingstiltak blir vurdert. Det er ikkje nødvendigvis størrelsen/kostnad det kommer an på, men kriterier som;

  • Spesielle egenskaper
  • Nybrottsarbeid eller innovative løsninger
  • Samfunnsnyttige prosjekt
  • VA-faglege utfordringer
  • Evt. andre ting

Ut fra avstemming blant deltakerne på Vanndagene ble årets pris tildelt Storanipa avløpsrenseanlegg. Dette i konkurranse med 2 andre finalister; det nye vannbehandlingsanlegget til IVAR og ein reingjeringsrobot for vanntunneler.


Lagt inn: 30.11.2020