Avlesing av vassmålar

For at vi skal kunne rekne ut årsgebyret ditt for vatn og/eller avløp, treng vi å vite kor mykje vatn du har brukt det siste året.

Det er derfor viktig at du les av, og leverer vassmålarstanden til oss innan 18. desember.

Slik sender du oss målarstand for vassmålaren.


Lagt inn: 16.11.2023