Til våre vassabonnentar som har hatt vatningsforbod.

Forbodet blir no oppheva. Vi oppmodar framleis til å vise moderasjon i forbruket. Takk for hjelpa så langt!


Lagt inn: 10.06.2021