Dette er ei melding til våre vassbonnenter på Bildøygarden. Grunna brudd er vassforsyninga til Dykkar eigedom avstengt. Vi arbeider med å utbedre feilen. Det er etablert tappepunkt ved Bildøy videregående skule. Vatnet må kokes når det kommer tilbake frem til ny varsel fra ØyVAR kommer.


Lagt inn: 27.08.2021