Sidemeny:

Målet til openheitslova er å auke respekten for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold blant verksemder, samt sikre allmenta tilgang til informasjon om korleis verksemda handterer mogelege negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

ØyVARs arbeid med openheitslova:

Dersom du ønsker innsyn i dette arbeidet eller vil varsle om forhold som er relevant for vårt arbeid med openheitslova, kan du ta kontakt på e-post: openheitslova@oyvar.no.

Det er også utarbeida etiske retningslinjer for ØyVAR sine leverandørar.