Undersider:

Faste styremedlemmer

 • Ole Gerhard Fredheim (leiar)
 • Elna Nybakk
 • Reidun Irene Brekke
 • Eli Årdal Berland
 • Lars Oskar Lie
 • Tonje Tangen Alvsvåg
 • Cato Dahle (for dei tilsette)

Personlege varamedlemmer

 • Ranveig Frøiland
 • Odd Ivar Ølnes
 • Bjørn Rathem
 • Magne Lie
 • Vidar Moen
 • Jan Erik Andresen
 • Glenn Rolland