Undersider:

Bjarne Ulvestad

Dagleg leiar

56 31 59 43 bjarne.ulvestad@fjellvar.as

Monica D. Falck

Info/kundeservice

56 31 59 45 monica.falck@fjellvar.as

Lars S Tveita

Arkiv

56 31 59 41 lars.tveita@fjellvar.as

Tore Brakstad

Prosjekt- og byggeleiar

56 31 59 49 tore.brakstad@fjellvar.as

Espen Elstad

Fagsjef renovasjon, fagansvarleg renovasjon

56 31 59 46 espen.elstad@fjellvar.as

Kåre Schei

Fagarbeidar, drift av gjenbruksstasjon

56 31 59 38 kaare.schei@fjellvar.as

Christer Eliassen

Fagarbeidar, drift av gjenbruksstasjon

56 31 59 40 christer.eliassen@fjellvar.as

Glenn Rolland

Fagarbeidar, drift av gjenbruksstasjon

56 31 59 39 glenn.rolland@fjellvar.as

Richard Saure

Fagarbeidar, drift av gjenbruksstasjon

56 31 59 59 richard.saure@fjellvar.as

Jon Økland

Driftsmedarbeidar, drift av vatn- og avløpsnettet

938 98 008 jon.okland@fjellvar.as

Stig Hagenes

Fagsjef VA, fagansvarleg vatn og avløp

56 31 59 47 stig.hagenes@fjellvar.as

Marius F Hansen

Driftsoperatør, drift av vatn- og avløpsnettet

56 31 59 36 marius.fromreide.hansen@fjellvar.as

Arne Rong

Driftsoperatør, drift av vatn- og avløpsnettet

56 31 59 37 arne.rong@fjellvar.as

Thorbjørn Myrtvedt

Driftsoperatør, drift av vatn- og avløpsnettet

56 31 59 36 thorbjorn.myrtvedt@fjellvar.as

Sveinung Larsson

Driftsoperatør, drift av vatn- og avløpsnettet

56 31 59 56 sveinung.larsson@fjellvar.as

Ivar Andre Øvretveit

Driftsoperatør, drift av vatn- og avløpsnettet

56 31 59 55 ivar.ovretveit@fjellvar.as

Cato Dahle

Formann/Driftsoperatør, drift av vatn- og avløpsnettet

56 31 59 48 cato.dahle@fjellvar.as