Sidemeny:

Straume gjenbruksstasjon - Lonavegen 20

  • Måndag og Torsdag: 10-19
  • Tysdag - Onsdag - Fredag: 10-15
  • Laurdag: 10-16

Midtstegen gjenbruksstasjon - Midtstegen 50

  • Måndag og Onsdag: 10-19
  • Torsdag: 10-17
  • Tysdag og Fredag: Stengt
  • Laurdagar: 10-16

Miljøstasjon Tjeldstø - Jensvardvegen 2

  • Onsdag: 10-18

Treng du å endre, bestille abonnement eller søke om fritak for renovasjon?

Nytt abonnement

Nytt abonnement må bestillast ved innflytting i nytt hus. Alle hushaldningar er pliktige til å vera med i kommunal innsamlingsordning og sortera avfall for mat/rest/papir og plast. Heimekompostering er eit alternativ til brun dunk.

Renovasjonsgebyret vil gjelde frå 1. i månaden etter at mellombels bruksløyve er gjeve.

Endring av abonnement/ byting av dunkar

Flyttar du inn i eit hus som har vore budd i før, vil tidlegare eigars renovasjonsabonnement automatisk verta overført til deg som ny huseigar.

Dersom du finn ut at antall dunkar eller storleik på dunkane ikkje passer ditt behov, ver venleg å ta kontakt med ØyVAR, så ordnar me med byting.

Det er viktig å gjera seg kjent med kva for nokre ordningar som gjeld for ulike tenester i den kommunen du no er flytta til.

Vi anbefaler også våre innbyggjarar å laste ned vår kalendar APP for tømming av avfallet.