Renovasjon

Restavfall vert henta kvar 14 dag, Matavfall kvar 14 dag. Papir/plast vert henta ein gang pr månad.

Undersider:

Treng du å endre eller bestille abonnement?

ØyVAR drifter gjenbruksstasjonen på Straume og vi har hele 18 returpunkt på ulike stader i kommunen. Vi anbefaler også våre innbyggjarar å laste ned vår kalendar APP for tømming av avfallet.

Vi jobber for ein berekraftig og kostnadseffektiv avfallshandtering og du finner i denne seksjonen mykje informasjon om heimekompostering, kjeldesortering, stønader mm.