Sidemeny:

Prisar finn du her.

Nytt renovasjonsabonnement

Nytt abonnement må bestillast ved innflytting i nybygg. Alle hushaldningar er pliktige til å vere med i kommunal innsamlingsordning og sortere avfall for mat/rest/papir og plast. Heimekompostering er eit alternativ til brun dunk.

Renovasjonsgebyret vil gjelde frå 1. i månaden etter at mellombels bruksløyve er gjeve.

Hushald/storhushald

  • Rest- og matavfall: tømming kvar 2. veke.
  • Papir- og plastavfall: tømming kvar 4. veke.

Småhushald

  • Matavfall: tømming kvar 2. veke.
  • Rest-, papir- og plastavfall: tømming kvar 4. veke.

Endring av abonnement/ byting av dunkar

Flyttar du inn i eit hus som har vore budd i før, vil tidlegare eigars renovasjonsabonnement automatisk bli overført til deg som ny huseigar.

Dersom du finn ut at antall dunkar eller storleik på dunkane ikkje passer ditt behov, ver venleg å ta kontakt med ØyVAR, så ordnar vi med byting.

Det er viktig å gjera seg kjent med kva for nokre ordningar som gjeld for ulike tenester i den kommunen du no er flytta til.

Vi anbefaler også våre innbyggjarar å laste ned vår kalendar APP for tømming av avfallet.