Sidemeny:

Gjenbruksstasjonen på Straume er stengt pga. utviding. Stengt for utviding og planlagt byggetid er 18 månader. Gjennom byggjeperioden brukes gjenbruksstasjonen i Midtstegen i Skogsvåg. Les meir

Gjenbruksstasjonane er det ØyVAR som eig og driv, og stasjonane er open for levering av avfall frå hushalda i Øygarden kommune.

  • Slakteavfall kan ikkje leverast på gjenbruksstasjonane.
  • Næringsdrivande kan nytte stasjonane etter eigne satsar.
  • Har du eksplosivar eller ammunisjon du skal kvitte deg med, må du ta kontakt med politiet. ØyVAR har ikkje lov til å ta i mot den type avfall.

Miljøpunktet på Tjeldstø tek imot:

Papp, papir, hushaldsplast, kvitevarer, elektronisk avfall (småelektronikk som plasserast i EL-bur) og mindre fraksjonar av farleg avfall (bilbatteri, maling, olje, lim, lyspærer osv)

Miljøpunktet på Tjeldstø tek ikkje imot;

Restavfall, treverk, metall, vindauge, asbest, klorparafiner, ftalatar, (golvbelegg etc) større elektroniske gjenstandar som t.d. tredemøller, eksplosivar, ammunisjon og liknande.

I tillegg er det lager av plastrullar og bioposar på Tjeldstø som er tilgjengeleg for abonnentane i opningstida. Miljøpunktet er stengt utanom opningstida og det er da ikkje høve til å sette frå seg avfall her.

Opningstider og lokasjon

Straume gjenbruksstasjon

Lonavegen 20

Åpne i Google Maps

  • Måndag - Søndag: Stengt

Stengt for utviding frå 20. November 2023 og planlagt byggetid er 18 månader. Gjennom byggjeperioden brukes gjenbruksstasjonen i Midtstegen i Skogsvåg.

Midtstegen gjenbruksstasjon

Midstegen 50

Åpne i Google Maps

  • Måndag - Torsdag: 10:00 - 19:00
  • Fredag: Stengt
  • Laurdag: 09:30 - 16:00
  • Søndag: Stengt

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Miljøstasjon Tjeldstø

Jensvardvegen 2

Åpne i Google Maps

  • Onsdag: 10:00 - 18:00

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Prisar

Gjeldande prisar for privatkundar

* Alle priser er inkl.mva

Mengde avfall Pris pr. lass
mindre enn 1 m3 70,-
1 m3 - 2 m3 110,-
2 m3 - 3 m3 210,-
3 m3 - 4 m3 280,-
4 m3 - 6 m3 420,-
6 m3 - 8 m3 560,-
8 m³ - 10 m³ 700,-
Kvar m3 over 10 m3 70,-
  • Ekstrasekkar

Alt avfall i frå næringsverksemder blir definert som næringsavfall. Dette gjeld og avfall som verksemder får i frå kundane til verksemda, sjølv om kundane er ein privat hushaldning. Eksempel på dette kan vere avfall frå handverkararbeid i private hus. Dersom det blir samla opp og kjørt bort av handverkaren, er dette å sjå på som næringsavfall.

Gjeldande prisar for næring/bedrift

* Alle priser er inkl.mva

Mengde avfall Pris pr. lass
mindre enn 1 m3 330,-
1 m3 - 2 m3 660,-
2 m3 - 3 m3 990,-
3 m3 - 4 m3 1320,-
4 m3 - 5 m3 1760,-
5 m3 - 6 m3 2200,-
6 m³ - 7 m³ 2640,-
7 m³ - 8 m³ 3080,-
8 m³ - 9 m³ 3520,-
9 m³ - 10 m³ 3960,-
Kvar m3 over 10 m3 440,-