Sidemeny:

Gjenbruksstasjonene er det ØyVAR som eig og driv, og stasjonane er open for levering av avfall frå hushalda i Øygarden kommune.

Slakteavfall kan ikkje leverast på gjenbruksstasjonane.

Næringsdrivande kan nytte stasjonane etter eigne satsar.

PS: Vi gjer merksam på at bilar/lastebilar over 3,5 tonn ikkje har adgang til gjenbruksstasjonen på Straume!

Miljøpunktet på Tjeldstø tek imot;

Papp, papir, hushaldsplast, kvitevarer, elektronisk avfall (småelektronikk som plasserast i EL-bur), matavfall og mindre fraksjonar av farleg avfall (bilbatteri, maling, olje, lim, lyspærer osv)

Vi tek ikkje imot;

Restavfall, treverk, metall, vindauge, asbest, klorparafiner, ftalatar, (golvbelegg etc) større elektroniske gjenstandar som t.d. tredemøller, eksplosivar, ammunisjon og liknande.

I tillegg er det lager av plastrullar og bioposar på Tjeldstø som er tilgjengeleg for abonnentane i opningstida.

Miljøpunktet er stengt utanom opningstida og det er da ikkje høve til å sette frå seg avfall her.

Opningstider og lokasjon

Straume gjenbruksstasjon - Lonavegen 20

  • Måndag og Torsdag: 10-19
  • Tysdag - Onsdag - Fredag: 10-15
  • Laurdag: 10-16

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Midtstegen gjenbruksstasjon - Midtstegen 50

  • Måndag og Onsdag: 10-19
  • Torsdag: 10-17
  • Tysdag og Fredag: Stengt
  • Laurdagar: 10-16

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Miljøstasjon Tjeldstø - Jensvardvegen 2

  • Onsdag: 10-18

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Prisar

Gjeldande prisar for privatkundar

* Alle priser er inkl.mva

Mengde avfall Pris pr. lass
mindre enn 1 m3 50,-
1 m3 - 2 m3 100,-
2 m3 - 3 m3 150,-
3 m3 - 4 m3 200,-
4 m3 - 6 m3 300,-
6 m3 - 8 m3 400,-
8 m³ - 10 m³ 500,-
Kvar m3 over 10 m3 100,-
  • Ekstrasekkar

Alt avfall i frå næringsverksemder blir definert som næringsavfall. Dette gjeld og avfall som verksemder får i frå kundane til verksemda, sjølv om kundane er ein privat hushaldning. Eksempel på dette kan vere avfall frå handverkararbeid i private hus. Dersom det blir samla opp og kjørt bort av handverkaren, er dette å sjå på som næringsavfall.

Gjeldande prisar for næring/bedrift

* Alle priser er inkl.mva

Mengde avfall Pris pr. lass
mindre enn 1 m3 300,-
1 m3 - 2 m3 600,-
2 m3 - 3 m3 900,-
3 m3 - 4 m3 1200,-
4 m3 - 5 m3 1600,-
5 m3 - 6 m3 2000,-
6 m³ - 7 m³ 2400,-
7 m³ - 8 m³ 2800,-
8 m³ - 9 m³ 3200,-
9 m³ - 10 m³ 3600,-
Kvar m3 over 10 m3 400,-