Undersider:

I Øygarden kommune finst det to gjenbruksstasjoner: Straume gjenbruksstasjon og Midtstegen gjenbruksstasjon. I tillegg er der eit bemannet returpunkt på Tjeldstø.

Gjenbruksstasjonene er det ØyVAR som eig og driv, og stasjonene er open for levering av alle typar avfall frå hushalda i Øygarden kommune. Næringsdrivande kan nytte stasjonene etter eigne satsar.

PS: Vi gjer merksam på at bilar/lastebilar over 3,5 tonn ikkje har adgang til gjenbruksstasjonen på Straume!

Åpningstidar og lokasjon

Straume Gjenbruksstasjon

  • Torsdagar: 09 - 19
  • Laurdagar: 09-16

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Midtstegen Gjenbruksstasjon

  • Måndag - Fredag: 12-19
  • Laurdag: 09-16

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Miljøstasjon Tjeldstø

  • Onsdag: 10-18

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Prisar

Gjeldande prisar for privatkundar

* Alle priser er inkl.mva

Mengde avfall Pris pr. lass
mindre enn 1 m3 50,-
1 m3 - 2 m3 100,-
2 m3 - 3 m3 150,-
3 m3 - 4 m3 200,-
4 m3 - 6 m3 300,-
6 m3 - 8 m3 400,-
8 m³ - 10 m³ 500,-
Kvar m3 over 10 m3 100,-
  • Ekstrasekkar

Alt avfall i frå næringsverksemder blir definert som næringsavfall. Dette gjeld og avfall som verksemder får i frå kundane til verksemda, sjølv om kundane er ein privat hushaldning. Eksempel på dette kan vere avfall frå handverkararbeid i private hus. Dersom det blir samla opp og kjørt bort av handverkaren, er dette å sjå på som næringsavfall.

Gjeldande prisar for næring/bedrift

* Alle priser er inkl.mva

Mengde avfall Pris pr. lass
mindre enn 1 m3 300,-
1 m3 - 2 m3 600,-
2 m3 - 3 m3 900,-
3 m3 - 4 m3 1200,-
4 m3 - 5 m3 1600,-
5 m3 - 6 m3 2000,-
6 m³ - 7 m³ 2400,-
7 m³ - 8 m³ 2800,-
8 m³ - 9 m³ 3200,-
9 m³ - 10 m³ 3600,-
Kvar m3 over 10 m3 400,-