Sidemeny:

Gjenbruksstasjonene er det ØyVAR som eig og driv, og stasjonene er open for levering av alle typar avfall frå hushalda i Øygarden kommune. Næringsdrivande kan nytte stasjonene etter eigne satsar.

PS: Vi gjer merksam på at bilar/lastebilar over 3,5 tonn ikkje har adgang til gjenbruksstasjonen på Straume!

Opningstider og lokasjon

Straume gjenbruksstasjon - Lonavegen 20

  • Måndag og Torsdag: 10-19
  • Tysdag - Onsdag - Fredag: 10-15
  • Laurdag: 10-16

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Midtstegen gjenbruksstasjon - Midtstegen 50

  • Måndag og Onsdag: 10-19
  • Torsdag: 10-17
  • Tysdag og Fredag: Stengt
  • Laurdagar: 10-16

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Miljøstasjon Tjeldstø - Jensvardvegen 2

  • Onsdag: 10-18

Stengt jule- og nyttårsaftan, offentlege heilagdagar/raude dagar.

Prisar

Gjeldande prisar for privatkundar

* Alle priser er inkl.mva

Mengde avfall Pris pr. lass
mindre enn 1 m3 50,-
1 m3 - 2 m3 100,-
2 m3 - 3 m3 150,-
3 m3 - 4 m3 200,-
4 m3 - 6 m3 300,-
6 m3 - 8 m3 400,-
8 m³ - 10 m³ 500,-
Kvar m3 over 10 m3 100,-
  • Ekstrasekkar

Alt avfall i frå næringsverksemder blir definert som næringsavfall. Dette gjeld og avfall som verksemder får i frå kundane til verksemda, sjølv om kundane er ein privat hushaldning. Eksempel på dette kan vere avfall frå handverkararbeid i private hus. Dersom det blir samla opp og kjørt bort av handverkaren, er dette å sjå på som næringsavfall.

Gjeldande prisar for næring/bedrift

* Alle priser er inkl.mva

Mengde avfall Pris pr. lass
mindre enn 1 m3 300,-
1 m3 - 2 m3 600,-
2 m3 - 3 m3 900,-
3 m3 - 4 m3 1200,-
4 m3 - 5 m3 1600,-
5 m3 - 6 m3 2000,-
6 m³ - 7 m³ 2400,-
7 m³ - 8 m³ 2800,-
8 m³ - 9 m³ 3200,-
9 m³ - 10 m³ 3600,-
Kvar m3 over 10 m3 400,-