Undersider:

I Fjell kommune må du sortere ut matavfallet, enten du leverer avfallet i eit matavfallsspann eller komposterer det sjølv. Matavfallet som blir henta inn hos hushaldsabonnentane fraktes med spesialtransport til Østlandet for å bli biogass og gjødsel. Dersom du ønskjer å heimekompostere, kan du ta kontakt med ØyVAR.

Se gjennom de ulike seksjoner for mer utfyllende informasjon

  • Bokashi kjøkkenkompost
  • Kva er kompostering?
  • Slik startar du med heimekompostering
  • Kva kan komposterast?
  • Korleis komposterer du?
  • Komposteringsproblem?
  • Kva gjer ein med ferdig kompost?
  • Dei 10 kompostvettreglane