Sidemeny:

I Øygarden kommune må du sortere ut matavfallet, enten du leverer avfallet i eit matavfallsspann eller komposterer det sjølv. Matavfallet som blir henta inn hos hushaldsabonnentane fraktast med spesialtransport til Austlandet for å bli biogass og gjødsel. Dersom du ønsker å heimekompostere, kan du ta kontakt med ØyVAR.

Krav til godkjenning av kompostbeholder:

 • Minimum fem cm isolasjon i vegger, bunn og lokk.
 • Ingen opningar som gnagere kan komme seg inn gjennom.
 • Lokk med lukkemekanisme.
 • Ventilasjonssystem som sikrar lufttilgang inn, og slepp vassdamp ut.
 • Gjer god avrenning av evt. sigevatn.

Sjå gjennom dei ulike seksjonane for meir utfyllande informasjon:

 • Bokashi kjøkkenkompost
 • Kva er kompostering?
 • Slik startar du med heimekompostering
 • Kva kan komposterast?
 • Korleis komposterer du?
 • Komposteringsproblem?
 • Kva gjer ein med ferdig kompost?
 • Dei 10 kompostvettreglane