Sidemeny:

Private kundar

Gebyrregulativ for innsamling av avfall frå hushald og fritidsbustadar:Gebyrregulativ

Gjenbruksstasjon

Prisar for levering av avfall til gjenbruksstasjon.

Bedrift/Næring

Næringskundane står fritt til å anskaffe seg spann sjølve, men alle spann skal vere merka før dei blir tømt. Vi sel berre spann til eksisterande kundar eller dei som oppretter kundeavtale.

Priser for levering av avfall på gjenbruksstasjon for næringsvirksomhet

Priser for sal av spann til næring, ferdig merka og utkjørt

Størrelse i liter Pris eks mva
120 400
140 500
240 800
660 2500
1000 3200