Tilbake til produkter

Ekstrasekk til restavfall

Kr. 40,-

Detaljer

Sekkeprisen er inkludert kostnader for henting og handsaming av avfallet. Ekstrasekker får ein kjøpt hos ØyVAR i Lonavegen 20 og i Midtstegen 50


NB:

Produktet må betalast og hentast på Straume gjenbruksstasjon