Sidemeny:

Farga og klårt glas kan du leggje i same behaldar. Hermetikkemballasje kan du leggje i lag med glaset. Steintøy, porselen og keramikk er restavfall, og skal ikkje kastast på returpunkta.