Tilbake til forrige side

Fyll ut skjema

Benytt følgende skjema dersom du treng å endre ditt abonnement hos ØyVAR AS.

Eigedom og eigar:
Vi ynskjer følgjande endringar i renovasjonsordninga:
Dette gards og bruksnummer vil framover ha desse spanna: