25.09.2017

Fjell kommune topper lista på vatn og avløpstenestane

Årleg vert kommunane målt opp mot kvarandre i "benchmarking" som visar tilstanden på vass og …