30.12.2022

Derfor må du betale meir for vatn, avløp og renovasjon neste år

Årsaka er høgare utgifter til renter og straum i tillegg til generell prisauke.

15.01.2020

Nye gebyrregulativ for 2020

Det er komen nye gebyrregulativ for vann, avløp, renovasjon og slamavskiljar.

07.01.2018

Forskrift om vass og avløpsgebyr

Last ned dokument

09.01.2017

Nytt gebyr reglement for 2017

Last ned dokument