28.05.2024

Klipp hekken for trafikktryggleiken

Dei store bossbilane til ØyVAR slit med å komme fram når store hekkar, buskar og tre veks ut i …

23.04.2024

Gratis å levere hageavfall

Frå i år er det gratis å levere hageavfall på gjenbruksstasjonen.

09.04.2024

Målingsrestar er farleg avfall

Pussar du opp? Måling er brannfarleg væske og kan innehalde miljøgifter, så målingsspann må leverast …

22.03.2024

Tømming av hushaldningsavfall i påska

Du finn alltid oppdatert tømmeplan i appen Min Renovasjon

21.03.2024

Søk midlar til å rydde i nærmiljøet

Visste du at idrettslag og foreiningar kan søke om økonomisk støtte til frivillige ryddeaksjonar i …

19.03.2024

Opningstider gjenbruksstasjonen påska 2024

Mandag- Onsdag: ordinære opningstider, Påskeafta: stengt

27.02.2024

Rong går føre for miljøet

Innbyggjarane på Rong er mellom dei første i landet som får delta i eit stort pilotprosjekt, der dei …

25.01.2024

Finn skattar i brukthallen

Visste du at vi har ein stor brukthall på Midtstegen gjenbruksstasjon? Tar du turen innom kan du …

03.09.2023

Ny app med tømmekalender og informasjon.

For å gi deg som kunde eit betre verktøy, har ØyVAR valgt å skifte appen for tømmekalender og …

26.05.2023

Opningstider i pinsen

Opningstider i pinsen

19.04.2023

Ryddeaksjon i øygarden

Blir du med på ein innsats for eige nærmiljø?

08.12.2022

Nye krav til kjeldesortering for bedrifter

Frå 1. januar 2023 vil det ikkje lenger vere tillat å kaste matavfall, plast- og hageavfall i …

20.12.2018

Klar med ny renovasjonsordning på hernar

Vi har no satt ut behaldarar for restavfall til dei fastbuande på Hernar.

19.10.2018

Innhenting av farleg avfall

FjellVAR legg til rette for at innbyggjarane enklare skal få levert frå seg farleg avfall og små …

05.10.2018

Oppdater tømmekalender appen

Vi har nå lansert ein ny versjon av tømmekalenderappen vår. I tillegg til ein del feilretting, er …

13.06.2017

Nytt fjellvarsel med tømmekalender 2 halvår 2017

Last ned dokument

01.05.2017

Bli med på nordisk strandryddedag lørdag 6. mai 2017

6. mai er den nasjonale strandryddedagen. Dette er en årlig aksjonsdag, lansert av Hold Norge rent, …

05.04.2017

Vipps

Det er no mogleg å betale med Vipps på Gjenbruksstasjonen på Straume. Alt du treng er mobiltelefon …

25.09.2016

Innsamla matavfall blir til biogass og gjødsel i fjell kommune

Fjell kommune har sortering av matavfallet og brenn det ikkje. Alt matavfallet som blir samla inn i …