07.08.2018

Løyve til mellombels senking av magasin steinsvatn i øygarden kommune

Vi har nå lansert ein ny versjon av tømmekalenderappen vår. I tillegg til ein del feilretting, er …

25.09.2017

Fjell kommune topper lista på vatn og avløpstenestane

Årleg vert kommunane målt opp mot kvarandre i "benchmarking" som visar tilstanden på vass og …

16.01.2017

Analyserapport breivikskorane

Her kan de lese resultatene av vassanalysene me tok i Breivikskorane 10. januar.