22.03.2022

Beredskap

Informasjon om beredskap

26.10.2021

Tid for avlesing av vassmålar

Det er derfor viktig at du les av, og leverer vassmålarstanden til oss innan 13. desember

25.08.2021

Klorering av vatn frå bildevatnet vassverk

Vi klorerer nå vatn ut frå Bildevatnet vassverk. Dette vil pågå i to til tre dager.

07.08.2018

Løyve til mellombels senking av magasin steinsvatn i øygarden kommune

Vi har nå lansert ein ny versjon av tømmekalenderappen vår. I tillegg til ein del feilretting, er …

25.09.2017

Fjell kommune topper lista på vatn og avløpstenestane

Årleg vert kommunane målt opp mot kvarandre i "benchmarking" som visar tilstanden på vass og …

16.01.2017

Analyserapport breivikskorane

Her kan de lese resultatene av vassanalysene me tok i Breivikskorane 10. januar.