Sidemeny:

Dei som er tilknytta offentleg vassforsyning i Øygarden kommune, får i dag vatnet sitt frå vassverka Alvheim, Blomvåg, Bildøyvatnet, Fjæreide, Stranda/Glesnes og Kørelen.