Undersider:

ØyVAR AS har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

Når blir systemet brukt?

ØyVAR AS informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

1) Privatpersoner:
Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

2) Bedrifter:
Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratet / (Altinn). Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/

3) Tilleggsregister:
Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se https://varslemeg.no/

Har du ikke blitt varslet?

 1. Er du folkeregistrert på din adresse? https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister
 2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Hva kan du gjøre?

Folkeregisteret

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Tilleggsregisteret

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune.

Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her: https://www.varslemeg.no
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter

Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer.
Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. Eksempler:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Lege og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og kafeer**

Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggsregister: https://www.varslemeg.no/
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)

Ofte spurte spørsmål

 • Hvordan virker varslingen?
 • Er mitt mobilnummer registrert?
 • Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?
 • Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?
 • Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?
 • Hvordan finner jeg ut om mine foreldres adresse er i en kommune som bruker Varsling 24?
 • Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?