Sidemeny:

Våre abonnentar blir forsynt av seks ulike vassverk. På sikt ønsker vi ei sambinding av alle vassverk for å vere best mogleg rusta ved hendingar knytta til vassforsyninga vår.

Transportsystem

  • Leidningsnettet
  • Pumpestasjonar
  • Høgdebasseng